Rreth nesh

SALILLARI shpk, është themeluar si një kompani ndërtimi në 1994 ne Berat. Që atëherë, kompania ka zgjeruar veprimtarinë e saj në të gjithë vendin nga Shkodra në Sarandë. Kompania është rritur shumë shpejt gjatë viteve të fundit në përgjigje të kërkesës së industrisë së ndërtimit shqiptar dhe tani është një nga kompanitë më të mëdha në vendin tonë.  Zhvillimi i shpejte i aktivitetit beri te nevojshme transferimin e selise ne Tirane ne vitin 2000. Kompania jonë është çertifikuar dhe vepron sipas Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë sipas kërkesave të ISO 9001:2008. Aktiviteti i kompanisë është i mbështetur nga personeli i kualifikuar dhe një gamë e gjerë e makinerive bashkëkohore në pronësi te kompanise. Vëmendja e kompanisë është përqendruar edhe në menaxhimin e burimeve njerëzore, kualifikim të stafit dhe të sigurisë. Gjatë këtyre viteve të aktivitetit të tij, në fushën e transportit veprave infrastrukturore, civile dhe industriale kompania ka punuar kryesisht në zbatimin e projekteve të financuara nga Institucionet Ndërkombëtare Financiare të tilla si Banka Botërore, BERZH, Kooperacioni Italian, Delegacioni Evropian dhe nga Qeveria Shqiptare, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, etj. Ndërkohë, kompania jone ka perfunduar me sukses projektet e financuara nga kompanitë shumëkombëshe private te tilla si OMV, Petrolium OCCIIDENTAL, CROSKO, INA, Në fushën e ndertimit te kantiereve te naftes , si Shqipëria Beg , Hidro Power Plant Kalivacit , duke punuar me Maire Tecnimont në Termocentralin e Vlorës, etj. Per momentin, kompania jonë është e përfshirë në projektin e infrastrukturës së transportit e financuar nga Qeveria e Bankës Islamike për Zhvillim dhe gjithashtu per Qeverine Shqiptare ne ndertimin e atostrades Durres-Rogozhine, rruges Qukës-Qafë Plloc, tunelit Tiranë-Elbasan etj

Aktivitetet kryesore te kompanise sone jane:

stafi yne

Ekzekutimi dhe realizimi i projekteve të rrugëve, urave, ndërtimeve civile dhe industriale, kryhet nga një ekip i kualifikuar dhe me eksperience ne fushat e meposhtme.

Aktivitetet kryesore te Salillari shpk jane:


" SALILLARI " shpk, ka nje staf prej: